Ha lenne bármilyen kérdésed, nyugodtan lép velünk kapcsolatba!
Köszönjük!
Megkaptuk a leveledet.
Amint lehet küldjük is a választ.
Sajnáljuk, hiba történt
EseményekFunkciókBlogÁrakTámogatásBejelentkezés
Általános Szerződési Feltételek - Látogatók számára
(érvényes: 2017.01.01 - 2021.01.10.)

A Szintézis-Net Kft. és a Látogató (Szerződő Felek) közötti uniformizált megállapodás 3 fő részből áll, amelyek a szoftver felhasználására és harmadik fél által biztosított szoftverek (ingyenes) használatára vonatkozó általános szerződéses feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák, valamint a Szintézis-Net Kft. Adatvédelmi Szabályzatát és Süti Szabályzatát.

Az egyes elemek egymástól elválaszthatatlanok és együttesen alkotják a Szerződő Felek közötti megállapodást.

1. Meghatározások

 • Szoftver:

az a szoftvertermék és annak a komponensei, amely a beérkező dokumentumokat (vagy dokumentum képeket) feldolgozva a kinyert adatokat az előre megadott szabályrendszer szerint továbbítja egy másik informatikai rendszerbe.

 • Szolgáltatás:

A TicketNinja egy online, felhő alapú szolgáltatás, ami rendezvényszervezéssel kapcsolatos tevékenységek informatikai támogatását célozza meg. A szervező által megadott adatok alapján a rendszer egy landing paget (weboldalt) generál, ahol a látogató a rendezvénnyel kapcsolatos információkat megtalálhatja.

A Látogató a rendezvény beállításaitól függően megvásárolhatja a landing pagen közzétett jegyeket, vagy előregisztrálhat azokra. Az oldalon publikált jegyek tartalmazzák azokat az információkat, melyek a látogatónak segítenek kiválasztani a megfelelő típust.

 • Rendezvény:

A Szervező által létrehozott esemény, amelyen a Látogató a Szintézis-Net Kft. által jelen Általános Szerződési Feltételek alapján nyújtott szolgáltatás vehet részt. A rendezvény tartalmáért és annak bármilyen okból történő elmaradásáért a Szintézis-Net Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

 • Szintézis-Net Kft. (Jogosult):

Székhely: 9024 Győr, Vasvári Pál út 1/C., cégjegyzékszám: 08-09-011535, adószám: 13116057-2-08, képviselő: Farkas Paul Andor ügyvezető

 • Látogató (Felhasználó):

Látogató: az a szerzői jogi törvény szerint felhasználónak minősülő magánszemély, aki online felületen használja a Szintézis-Net Kft. szolgáltatásait, ide értve a Szoftver alkalmazásokat, kiegészítőket és eszközöket.

 • Szervező:

Rendezvények szervezésével foglalkozó vállalkozások, amelyek feladata és célja:

 • Jegyértékesítés
 • Látogatói adatok begyűjtése (számlázásai adatok, e-mail címek, telefonszám, név) a jelen megállapodás részét képező Adatvédelmi Szabályzat, valamint a Szervező saját általános szerződési feltételei, valamint adatvédelmi szabályzata alapján.
 • Üzenetküldési lehetőség a szervezők részéről e-mailen, vagy SMS-ben a rendszeren keresztül
 • A szervezők által a látogatóktól egyedileg megadott információkról statisztikák készítése
 • A szervező cégek számára szponzor adatok tárolása a rendszerben (név, logó, web)
 • A szponzorok a rendszeren keresztül elérhetőség (felület) biztosítása azon látogatók vonatkozásában, akik egy adott előadásra regisztráltak a jegyükkel
 • A látogatók személyes adatai exportálásának biztosítása
 • Előadók személyes adatainak bekérése (név, beosztás, social linkek, munkahely, leírás)
 • Előadó: A Szervező által létrehozott rendezvényen vagy eseményen előadást tartó szervezet vagy magánszemély.
 • Felhasználás:

Jelen Látogatói Szerződés tárgya a Szoftver felhasználása, amely a Szoftverhez való hozzáférés, valamint a Szoftver online használata, technológia által lehetővé tett további felhasználása (telepítése, letöltése, másolása) vagy a Szoftver funkcióinak felhasználásából fakadó bárminemű előnyszerzés értendő a jelen Általános Szerződési Feltételek feltételei szerint. A felhasználási jogok jelen elektronikus dokumentumon alapulnak.

2. A szerződés tárgya

 • A szoftver felhasználásának célja:

A szoftver felhasználásával a Látogató saját adatai megadásával egyes Szervezők által tartott konferenciákra, eseményékre regisztrálhat, és azokon részt vehet.

 • A szoftver felhasználására vonatkozó szerződés létrejötte a https://ticketninja.io honlapon közzétett protokoll szerint, a https://*.ticketninja.io vagy az adott rendezvényhez tartozó egyedi domainnel elérhető honlapon való személyes vagy csoportos jegyvásárlás útján történik.

3. Felhasználási engedély és korlátok

 • A Szoftvert egyes komponenseit a Látogató a Google Play-ből, vagy az App Store-ból töltheti le.
 • A jelen Általános Szerződési Feltételek keretében a Szoftverrel átadott szoftverkomponensek, csak a Szerződéssel összhangban, kizárólag a Szoftver részeként használhatóak fel. Felhasználó tudomásul veszi, hogy bármiféle, ettől eltérő felhasználás szerződésszegésnek minősül.
 • A jelen Általános Szerződési Feltételek kikötéseivel összhangban, a Szintézis-Net Kft. ezúton engedélyezi a Felhasználó számára a Szoftver telepítését és felhasználását. A Szoftver felhasználása nem kizárólagos, és nem átruházható.
 • A Szoftverbe beletartozik annak a Szintézis-Net Kft. általi bárminemű frissítése, javítása, módosítása, átdolgozása, vagy kiegészítése, azonban nem köteles semmilyen frissítést, javítást, módosítást, átdolgozást, vagy kiegészítést biztosítani a Szoftverhez.
 • A Szoftver bárminemű, Felhasználó általi felhasználása vagy fejlesztése, amely eredményeképp egy vagy több másik Szoftver termék jön létre, nem érinti a Szintézis-Net Kft. szerzői jogait és szellemi tulajdonjogait a Szoftvernek a jelen Általános Szerződési Feltételekben érintett alkalmazásai vonatkozásában.
 • A Felhasználó (i) a Szintézis-Net Kft. jogait indokolatlanul sértő vagy a Szoftver rendeltetésszerű működését akadályozó módon nem fejtheti vissza, dekompilálhatja, fordíthatja le vagy bonthatja elemeire a Szoftvert részlegesen vagy teljesen; (ii) a Szintézis-Net Kft. jogait indokolatlanul sértő vagy a Szoftver rendeltetésszerű működését akadályozó módon nem módosíthatja, vagy hozhat létre, illetve használhat fel részlegesen vagy teljesen a Szoftver alapján készült derivatív (a Szoftveren, mint előképen alapuló) munkákat; (iii) nem hozhatja forgalomba a Szoftver másolati példányait; (iv) nem távolíthatja el a Szoftverről az azon/abban található tulajdonosi, gyártói tájékoztatókat és címkéket; valamint (v) nem értékesítheti tovább, adhatja lízingbe vagy bérbe, ruházhatja át, adhatja allicenciába, vagy adhat át más módon a Szoftverre vonatkozó jogokat; (vi) nem használhatja fel a Szoftvert ügyfelénél/vásárlójánál vagy partnerénél; (vii) nem telepítheti át a Szoftvert másik készülékre a Szintézis-Net Kft. előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül; (viii) nem használhatja fel a Szoftvert törvénytelen módon, törvénytelen célokra vagy a jelen Általános Szerződési Feltételekkel bármilyen módon ellentétesen; (ix) nem teheti közzé teljesítmény teszt eredményét a Szintézis-Net Kft. előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül, illetve anélkül, hogy a Szintézis-Net Kft. a Felhasználó módszertanát meg ne vizsgálta volna. A jelen szakasz bárminemű megsértése a Felhasználó a Szoftverre kapott felhasználási jogának azonnali megszüntetését és a Felhasználóval szemben indítandó kártérítési és/vagy egyéb jogi lépéseket von maga után.

4. Felhasználási jelentések, jogsértések és jogorvoslatok

 • A Szintézis-Net Kft. fenntartja a jogot, hogy a felhasználás főbb paramétereiről adatokat gyűjtsön, beleértve a szerver IP címeket, domain neveket, és más egyéb információkat, amelyek révén biztosítani kívánja, hogy a Szintézis-Net Kft. termékeit a jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően felhasználják. Az adatgyűjtés szabályait és feltételeit az adatvédelmi szabályzat tartalmazza.

5. Szellemi tulajdonjogok

 • A Szoftver a szerzői jogi törvény által védett szerzői műnek minősül, amelynek személyhez fűződő és vagyoni jogi jogosultja a Szintézis-Net Kft. A Szoftver a Szintézis-Net Kft. kizárólagos tulajdona.
 • A Szintézis-Net Kft. szavatolja az átadott szoftver jogtisztaságát: azon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a felhasználó jogainak gyakorlását akadályozná vagy korlátozná, az e kötelezettség megszegéséből eredő követelésekkel szemben a felhasználót köteles kártalanítani.
 • A Szintézis-Net Kft. és beszállítói kifejezetten nem szavatolnak azért, hogy a szoftver a felhasználó elvárásainak megfelel, vagy hogy a szoftver működése fennakadásoktól, illetve hibáktól mentes.
 • A jelen Általános Szerződési Feltételekben a Szintézis-Net Kft. engedélyt ad a Szoftver felhasználására, amely alapján a szellemi alkotással kapcsolatos vagyoni jogokat nem ad a Felhasználó részére.

6. Jogcím

 • A felek rögzítik, hogy a Felhasználóra semmilyen, a Szoftverrel kapcsolatos szellemi tulajdonjog nem száll át. A Szintézis-Net Kft. a Szoftverre vonatkozó valamennyi szerzői és vagyoni jog jogosultja. A Szoftvert a magyarországi szerzői jogi jogszabályok illetve a vonatkozó nemzetközi megállapodások védik.

7. Ügyfélszolgálati lehetőségek ismertetése, javítás, frissítések

Az e pont alá tartozó kiegészítő szolgáltatások a https://ticketninja.io oldalon érhetők el.

8. Időtartam, megszűnés, megszüntetés

 • Felhasználás időtartama (korlátlan)
 • Szerződés felmondása, indokai, jogkövetkezmények: jelen Általános Szerződési Feltételek akkor lép hatályba, amikor a Felhasználó regisztrál és jegyet vásárol a honlapon. Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek 3. pontja tartalmaz korlátozó rendelkezéseket a felhasználásra vonatkozóan, annak megsértése esetén a 3. pontban meghatározottaknak megfelelően megszűnhet a szerződés.
 • A jelen Általános Szerződési Feltételek automatikusan megszűnik, ha a Felhasználó nem tartja be a jelen Általános Szerződési Feltételek előírásait. A jelen Általános Szerződési Feltételek bármilyen megszűnése esetén a Felhasználó köteles a Szoftvert eltávolítani.
 • A jelen Általános Szerződési Feltételek megszüntetése vagy megszűnése nem mentesíti a Felhasználót a Felhasználónak a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott kötelességei teljesítése alól. A Felhasználó megszűnése – függetlenül annak okától – nem képezheti alapját semmilyen, a Szintézis-Net Kft.-vel szemben támasztandó anyagi vagy visszatérítési követelésnek.

9. Általános rendelkezések

 • A Szoftver időnként tartalmazhat a Szoftver licenciába nem adott példányainak használatát korlátozó technológiát. A Szoftver regisztrálásának elmaradása esetén a Szoftver működésképtelenné válhat.
 • Elválaszthatóság: jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezésének érvénytelensége esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek fennmaradó része változatlanul érvényes marad.
 • Joglemondás: Bármelyik félnek azon magatartása, amellyel nem szerez érvényt bármely jogának, amelyre a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint jogosult, nem jelenti azt, hogy további vagy jövőbeni jogainak érvényesítéséről is lemondana, kivéve, ha a joglemondás írásban történik.
 • Szerződésszegés esetén semelyik fél beleegyezése, lemondása vagy elállása, sem közvetlen vagy közvetett módon, nem vonja maga után bármely más, későbbi, bármely fél által elkövetett szerződésszegés esetén való beleegyezést, lemondást vagy elállást, illetve ezekre vonatkozó kötelezettséget.
 • Irányadó jog: valamennyi, a jelen Általános Szerződési Feltételekből származó, vagy az azzal kapcsolatos vita rendezésére Magyarország joga az irányadó. A Felek vita esetére kikötik a Szintézis-Net Kft. székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.
 • A szerződés kizárólagossága/módosítások: A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek képezi a Felhasználó és a Szintézis-Net Kft. között létrejött teljes megállapodást, és hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával hatályát veszti minden korábbi szerződés – mind írásbeli, mind szóbeli -, valamint minden a Szintézis-Net Kft. és a Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek tárgyában megtörtént kommunikáció. A Szintézis-Net Kft. fenntartja magának a jogot, hogy egyoldalúan módosítsa a jelen Általános Szerződési Feltételeket.
 • Jogfenntartás: A Szintézis-Net Kft. fenntart magának minden, a jelen Általános Szerződési Feltételekben kifejezetten át nem ruházott jogot
Adatkezelési Szabályzat - Látogatók számára