Ha lenne bármilyen kérdésed, nyugodtan lép velünk kapcsolatba!
Köszönjük!
Megkaptuk a leveledet.
Amint lehet küldjük is a választ.
Sajnáljuk, hiba történt
EseményekFunkciókBlogÁrakTámogatásBejelentkezés
Adatkezelési szabályzat - Látogatók részére
(érvényes: 2017.01.01 - 2021.01.10.)

Tisztelt Ügyfelünk!

A Ticketninja rendszeren keresztül történő regisztráció, jegyvásárlás, jegyrendelés, a kiválasztott rendezvényre való bejelentkezés, a rendezvény megvalósítása, valamint a Ticketninja rendszeren keresztül történő kommunikáció során cégünk személyes adatokat kezel Önnel kapcsolatban. Az alábbiakban a személyes adatainak kezelésére és az Önt megillető jogokra vonatkozó legfontosabb tudnivalókról szeretnénk tájékoztatni. Amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban további kérdése lenne, forduljon hozzánk bizalommal a privacy@ticketninja.io e-mail címen, vagy a Társaságunk alább olvasható elérhetőségein.

Mi számít személyes adatnak?

Személyes adat egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármilyen adat. Így például személyes adatnak minősül az Ön neve, lakcíme, születési ideje, a nekünk küldött üzenet tartalma, vagy a megrendelésének adatai.

Nem minősül személyes adatnak a nem természetes személy adata. Vagyis egy cégre, intézményre, közhivatalra, egyesületre vonatkozó adatok (így például a cég neve, elérhetőségei, vagy egy cég által leadott megrendelés adatai) nem tartoznak a személyes adat fogalma alá. Szintén nem tartozik ide az olyan adat, ahol az érintett nem azonosítható, vagyis az anonimizált vagy statisztikai adat.

Ki kezeli az Ön személyes adatait?

SZINTÉZIS-NET Szoftverfejlesztő és Szolgáltató Kft.

székhelye: 9024 Győr, Vasvári Pál út 1/C.

cégjegyzékszáma: 08-09-011535

képviselő: Farkas Paul Andor ügyvezető

telefonszám: 96/550-521

adatvédelmi ügyekben felelős munkatárs: Pintér Norbert

e-mail: privacy@szintezis-net.hu

(a továbbiakban: a Társaság)

Milyen személyes adatait és milyen célból kezeli a Társaság?

 1. Regisztráció

Amennyiben első alkalommal veszi igénybe a Ticketninja rendszert, Önnek regisztrálnia kell felhasználóként. A felhasználói regisztrációhoz az alábbi adatok megadása szükséges:

 • név
 • e-mail cím
 • számlázási adatok
 • amennyiben közösségi oldalon (Google, Facebook, LinkedIn) meglévő fiókjával regisztrál, abban az esetben a közösségi oldalon nyilvánosan elérhető profilkép.

A regisztrációhoz szükséges adatok megadása a szolgáltatás igénybe vételének feltétele, ezért azokat Ön köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén a Társaság a regisztrációt megtagadhatja. A Ticketninja rendszer bizonyos esetekben automatikusan levelet küld a felhasználónak (vásárlás visszaigazolása, programjelentkezés, rendezvény közeledte, fizetési felszólítás, stb.), ezek az e-mail üzenetek a rendszer működéséhez tartoznak, azok küldését a felhasználó nem tilthatja meg. Az adatkezelés jogalapja ezekben az esetekben az adatkezelő és az érintett közötti szerződés előkészítése, illetve a szerződés teljesítése.

 1. Részvétel az eseményen

Amennyiben Ön a Ticketninja rendszeren keresztül egy konkrét rendezvényre jelzi a részvételi szándékát, a kiválasztott rendezvényre jegyet vásárol, regisztrál, valamint a rendezvényeken belül opcionális programokra jelentkezik, úgy az esemény szervezője további adatok megadását kérheti Öntől a részvétel érdekében. Ezeket az adatokat nem a Társaság kéri Öntől, azonban a Társaság által üzemeltetett rendszerben kerülnek tárolásra, így azokat a Társaság kezeli. Az esemény szervezője az eseményen vagy az egyes programokon való részvételt ezeknek az adatoknak a megadásához kötheti. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben az adatkezelő és az érintett közötti szerződés előkészítése, illetve a szerződés teljesítése.

 1. Kapcsolattartás a rendezvények szervezése és lebonyolítsa során: szervezői üzenetek

A rendezvény szervezője a Ticketninja rendszerből megkapja az eseményre regisztrált felhasználók adatait és elérhetőségét. A rendezvényhez kapcsolódó információkról, a résztvevők tennivalóiról és a regisztrációjuk állásáról a szervező üzenetet küldhet a résztvevőknek. Az ilyen módon megküldött levelek tartalmát a Szintézis-Net Kft. nem ellenőrzi, azonban a szervezőknek figyelemmel kell lenniük a vonatkozó adatvédelmi szabályozásra is. A szervezői üzenetek elküldésének célja a résztvevők tájékoztatása az eseménnyel kapcsolatos tudnivalókról, illetve visszajelzés a kiválasztott programokon való részvétellel kapcsolatban.

 1. Harmadik személy meghívása

A Ticketninja rendszer lehetőséget ad arra, hogy egy felhasználó több személy számára vásároljon vagy foglaljon jegyet. Ebben az esetben a vásárló az általa bevont többi személyt meghívja a rendszerbe. A meghívott személy a meghívás tényéről e-mail üzenetet kap arra az e-mail címre, amelyet a meghívást küldő felhasználó erre a célra megadott. A meghívott személy a meghívó alapján regisztrálhat a Ticketninja rendszerbe, amely a rendezvényen való részvétel feltétele. A Társaság a meghívásról tájékoztató első üzeneten kívül további üzeneteket a meghívott személynek mindaddig nem küld, amíg a Ticketninja rendszerbe nem regisztrál. A meghívó fél által megadott személyes adatokat a Társaság regisztráció hiányában a rendezvény befejezését követő 72 órán belül törli. A meghívásban feltüntetett adatok valódiságáért, valamint az adatok megadásának a jogszerűségéért a meghívót küldő Felhasználó a felelős, a megadott adatok valódiságát a Szintézis-Net Kft. nem ellenőrzi.

 1. Belső üzleti célú felhasználás

A személyes adatokat a Szintézis-Net Kft. belső üzleti célból felhasználhatja, ide értve a szolgáltatások tartalmának és funkcióinak elősegítését, a felhasználók igényeinek jobb megértését, a szolgáltatások fejlesztését, a rossz szándékú tevékenységek elleni védelmet és azok azonosítását, a Szerződési Feltételek érvényesítését, a felhasználói fiók támogatását, és az ügyfélszolgálat segítségnyújtását, valamint a szolgáltatások és a Szintézis-Net üzletvitelének általános támogatását. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a Szintézis-Net Kft. mint adatkezelő jogos érdeke.

 1. Adatbázisépítés

A Szintézis-Net Kft. a Ticketninja rendszerben regisztrált felhasználók adatait (ide értve a regisztráció során kötelezően megadott adatokat, a felhasználó által meglátogatott rendezvények körét, valamint az egyes rendezvények szervezői által bekért további adatokat) tárolja és azokat adatbázisba rendezi. Az adatbázis készítésének célja a felhasználók érdeklődési körének meghatározása és rendszerezése annak érdekében, hogy a jövőben üzleti alapú szolgáltatás nyújtása keretében a felhasználók számára releváns, az érdeklődési körükbe tartozó eseményekről tájékoztatást küldjön vagy továbbítson a részükre. E tevékenysége során a Szintézis-Net Kft. sem az adatbázist, sem annak bármely részét, sem pedig az egyes konkrét felhasználók adatait nem továbbítja harmadik személy részére és nem hozza azokat nyilvánosságra. Az adatbázis építésének jogalapja az érintett hozzájárulása.

 1. Üzletszerzési célú felhasználás

Amennyiben az összhangban van a marketing preferenciákkal, a Szintézis-Net Kft. használhatja a személyes adatokat a felhasználó jövőbeli megkeresésére, a társaság marketing és reklám céljai érdekében, ide értve a szolgáltatásokról és eseményekről való tájékoztatást, amelyek a felhasználó számára érdekesek lehetnek, promóciós és marketing anyagok elkészítését és továbbítását, és a felhasználó számára érdekes tartalom és reklámok szolgáltatás nyújtása során vagy azon kívüli megjelenítését. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Kinek továbbítja a Szintézis-net Kft. az Ön személyes adatait?

A Társaság az Ön adatainak továbbítása esetén előzetesen megbizonyosodott arról, hogy az adattovábbítás címzettje, illetve az adatokhoz hozzáférési jogosultsággal rendelkező szervezet az Európai Unió területén székhellyel rendelkezik, és megfelelő garanciákat nyújt arra, hogy az általa történő adatkezelés Magyarország és az Európai Unió adatvédelmi jogszabályainak megfelel.

 1. Szervező

Jegy vásárlása vagy regisztráció esetén a Szintézis-Net Kft. az eseményt szervező fél részére továbbítja a személyes adatokat.

A felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szervező harmadik félnek is továbbíthatja a személyes adatokat, amely az adott esemény létrehozásában működik közre, ide értve a kiállítókat, a promóciós tevékenységet vagy további rendezvények szervezését végző szervezeteket. Ebben az esetben a személyes adatok védelméért a szervező a saját adatvédelmi szabályzata alapján felel, ezért egy eseményre való regisztráció során a felhasználó a szervezőtől kérhet információt arról, hogy személyes adatai a megfelelő védelemben részesülnek-e.

 1. Online fizetési szolgáltatók

A Szintézis-Net Kft. online fizetés esetén a felhasználó személyes adatait továbbítja a vele szerződésben álló szolgáltatóknak.

Adatfeldolgozó igénybe vétele

A Szintézis-Net Kft. jogosult a számára személyes adatokat feldolgozó partnereinek a személyes adatokat továbbítani egyes üzleti célú funkciók megvalósítása érdekében, ide értve a marketing, adatbázis-kezelés, back-up és katasztrófa-helyreállítás, valamint e-mail szolgáltatást végző szerződött vállalkozásokat. Ezen címzettek az adatvédelmi jogszabályok szerint adatfeldolgozónak minősülnek. Az adatfeldolgozó kizárólag a Társaság utasításai alapján látja el feladatát, az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban önálló döntéseket nem hozhat. A Társaság előzetesen megbizonyosodott arról, hogy az adatfeldolgozó az Európai Unió területén székhellyel rendelkezik, és megfelelő garanciákat nyújt arra, hogy az általa történő adatkezelés Magyarország és az Európai Unió adatvédelmi jogszabályainak megfelel. Az adatfeldolgozó a Társaság számára megfelelő garanciákat adott arra vonatkozóan, hogy az általa kezelt személyes adatok bizalmas kezelését, sértetlenségét és hozzáférhetőségét biztosító adatbiztonsági intézkedéseket alkalmaz és tart fenn.

Bírósági és hatósági megkeresés

A fentieken kívül a Társaság az Ön személyes adatait kizárólag bíróság vagy más hatóság számára továbbíthatja törvényben foglalt esetekben és módon, megkeresés, jogszabályi vagy határozati kötelezés alapján.

Az adatok tárolási ideje

Annak érdekében, hogy a jövőbeli jogvitákat megelőzzük, illetve jogvita esetén bizonyíthassuk a tényeket, a szerződéskötés meghiúsulását, a szerződés teljesítését, illetőleg a szerződés megszűnését követően nem törölt személyes adatait a Társaság a szerződéskötés meghiúsulását, illetőleg a szerződés megszűnését követő öt évig, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény általános elévülési szabályai szerint megőrzi. A jelen pont szerinti adatkezelés célja, hogy a Társaság a szerződésből eredő esetleges jogait, követeléseit érvényesíthesse, illetőleg védekezhessen az ilyen jogi igények, követelések előterjesztése esetén.

A Társaság a hatályos számviteli és adózási jogszabályoknak megfelelő ideig köteles tárolni az Ön számlázáshoz vagy megrendeléshez felvett személyes adatait.

A Társaság az Ön hozzájárulásával kezelt személyes adatokat mindaddig megőrzi, ameddig arra az adatkezelés céljának teljesítéséhez szüksége van, vagy ameddig Ön nem kéri a személyes adatai törlését. A Ticketninja rendszerben létrehozott felhasználói fiókját és az ahhoz kapcsolódó adatokat a Szintézis-Net Kft. mindaddig megőrzi, ameddig a fiókját Ön nem törli vagy nem kéri annak törlését.

Adatbiztonság

A Szintézis-Net Kft. a személyes adatokat maga tárolja, illetve olyan szerződött partnerei, amelyeknek a személyes adatokat a jelen szabályzatnak megfelelő módon adta át. A Szintézis-Net Kft. minden elvárhatót megtesz a szolgáltatás nyújtása során megkapott személyes adatok védelme érdekében, annak érdekében, hogy elkerülje a veszteséget, a rendeltetésellenes használatot, a jogosulatlan használatot és hozzáférést, a gondatlan nyilvánosságra hozatalt, a személyes adatok megváltoztatását és megsemmisítését. A felhasználóknak tekintettel kell lenniük arra, hogy semmilyen hálózat, szerver, adatbázis, internet vagy e-mail kapcsolat nem lehet esetlegesen felmerülő hibáktól teljesen mentes, ezért személyes adatok közzétételekor erre fokozottan figyelmet kell fordítaniuk.

Harmadik fél oldalai és adatai

A jelen adatvédelmi szabályzat nem vonatkozik azokra a személyes adatokra, amelyeket a felhasználó más felhasználók vagy látogatók számára adott át a szolgáltatás használata során, ideértve a felhasználó által a szervezők számára a rendezvény oldalán továbbított vagy a szolgáltatás nyilvánosan elérhető felületein közzétett adatait.

A jelen szabályzatban leírt rendelkezések és eljárások kizárólag a Szintézis-Net Kft. szolgáltatásaira vonatkoznak. A szolgáltatás harmadik fél oldalaira irányító linkeket is tartalmazhat, azonban ezen oldalak tartalmáért és a harmadik fél szabályzataiért és adatvédelmi rendelkezéseiért a Szintézis-Net Kft. felelősséget nem vállal.

Az Ön jogai a személyes adatai kezelésével kapcsolatban

 1. Tájékoztatás és hozzáférés

Az adatkezelés során Önt megilleti a hozzáférés joga. Ebből fakadóan a Társaságtól tájékoztatást kérhet arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen folyamatban van, akkor az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Ön kérésére a Társaság az általa kezelt adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.

 1. Helyesbítés

Az adatkezelés során Ön bármikor kérheti a Társaságtól az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését vagy kiegészítését. Ha a személyes adat nem felel meg a valóságnak, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Társaság rendelkezésére áll, a személyes adatot a Társaság helyesbíti. A helyesbítésről a Társaság értesíti Önt, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára esetlegesen továbbította.

 1. Törlés

Ön az adatkezelés folyamán bármikor jogosult indítványozni, hogy az Társaság az Önre vonatkozó személyes adato(ka)t indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. az Ön által megjelölt személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság gyűjtötte vagy más módon kezelte,
 2. a Társaság a személyes adatot az Ön hozzájárulása alapján kezelte, Ön a hozzájárulását írásban visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 3. Ön a Társaság jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs a Társaság számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,
 4. a Társaság a személyes adatot jogellenesen kezelte,
 5. a Társaság által kezelt adatot a Társaságra alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogban előírt jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 6. Ön az adatkezelés ellen tiltakozik és nincs elsőbbséget élvező ok az adatkezelésre.

Felhívjuk figyelmét, hogy a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban (postai úton vagy e-mailben) köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.

Amennyiben a Társaság az Ön törléshez kapcsolódó indítványának helyt ad, úgy a kezelt személyes adatot valamennyi nyilvántartásából törli, és erről Önt megfelelő módon tájékoztatja.

Abban az esetben, amennyiben a Társaság az Ön személyes adatainak törlésére köteles, a Társaság minden olyan ésszerű lépést megtesz – ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is – amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok kötelező törléséről tájékoztassa azon adatkezelőket is, akik az Ön személyes adatait azok nyilvánosságra hozatala következtében ismerték meg. A Társaság a tájékoztatójában arról köteles a többi adatkezelőt értesíteni, hogy az Ön személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másolatpéldányának törlését Ön kérelmezte. A Társaság az Ön törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Ön személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Társaságtól aránytalan erőfeszítést.

A Társaság nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához,
 2. a magyar vagy európai uniós jogszabály által a Társaságra telepített személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez,
 3. közérdekből vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához,
 4. a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához,
 5. közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, feltéve, hogy az érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés,
 6. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 1. Korlátozás

Ön bármikor jogosult indítványozni, hogy a Társaság az Önre vonatkozó személyes adato(k) kezelését, felhasználását korlátozza, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás addig tart, amíg a Társaság ellenőrzi az adat pontosságát),
 2. a Társaság a személyes adatot jogellenesen kezelte, de Ön törlés helyett korlátozást kér,
 3. a Társaság számára az adatkezelés célja megszűnt, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 4. Ön a Társaság jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs a Társaság számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; ebben az esetben a korlátozás addig áll fenn, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.

A Társaság az Ön korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Ön személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Társaságtól aránytalan erőfeszítést.

 1. Tiltakozás

Ön jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen és ilyen esetben a Társaság nem kezelheti tovább az Ön személyes adatait, kivéve, ha bizonyítható, hogy

 1. az adatkezelést a Társaság részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy
 2. az adatkezelés a Társaság jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

 1. Hozzájárulás visszavonása

Amennyiben az adatkezelésre az Ön hozzájárulásával került sor, Önt megilleti a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 1. Adathordozhatóság

Ön bármikor kérheti, hogy az Önre vonatkozó, a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Társaság akadályozná.

Igényérvényesítés

A személyiségi jogainak megsértése esetén Ön a Társaság ellen bírósághoz fordulhat.

Adatvédelmi kérdésekben bármikor kérheti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét:

elnök: dr. Péterfalvi Attila

levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Ön jogainak érvényesítése vonatkozásában a jelen Szabályzatban nem rendezett kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) az irányadó. A Szintézis-Net Kft. fenntartja a jogot a jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató megváltoztatására.

Általános Szerződési Feltételek - Látogatók számára