Ha lenne bármilyen kérdésed, nyugodtan lép velünk kapcsolatba!
Köszönjük!
Megkaptuk a leveledet.
Amint lehet küldjük is a választ.
Sajnáljuk, hiba történt
EseményekFunkciókBlogÁrakTámogatásBejelentkezés
Általános Szerződési Feltételek - Szervezők részére
(érvényes: 2017.01.01 - 2021.01.10.)

A Szintézis-Net Kft. és a Szervező (Szerződő Felek) közötti uniformizált megállapodás 3 fő részből áll, amelyek a szoftver felhasználására és harmadik fél által biztosított szoftverek (ingyenes) használatára vonatkozó általános szerződéses feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák, valamint a Szintézis-Net Kft. Adatvédelmi Szabályzatát és Süti Szabályzatát.

Az egyes elemek egymástól elválaszthatatlanok és együttesen alkotják a Szerződő Felek közötti megállapodást.

1. Meghatározások

  • Szoftver:

A Szintézis-Net Kft. által biztosított szoftvertermék és annak a komponensei, amely a beérkező dokumentumokat (vagy dokumentum képeket) feldolgozva a kinyert adatokat az előre megadott szabályrendszer szerint továbbítja egy másik informatikai rendszerbe.

  • Szolgáltatás:

A „TicketNinja” egy online, felhő alapú szolgáltatás, ami rendezvényszervezéssel kapcsolatos tevékenységek informatikai támogatását valósítja meg. A szolgáltatást igénybe vevő felhasználó a rendszerbe történő regisztráció után hozzáférést kap az adminisztrációs felülethez.
A felhasználó az adminisztrációs felületen saját fiókja alatt tetszőleges számú rendezvényt hozhat létre. A rendezvények kezeléséhez további adminisztrátorok meghívása is lehetséges, így a rendszert több felhasználó is menedzselheti. Minden rendezvény saját beállítási lehetőségekkel rendelkezik.
Egy konkrét rendezvény létrehozása során megadhatók az eseménnyel kapcsolatos alapadatok. A rendezvény létrehozása után a szervezési funkciók használatával előadók, helyszínek, programok, fogyasztási cikkek és jegyek is kezelhetők. A jegyekhez programok és fogyasztási cikkek rendelhetők, mely meghatározza, hogy az adott jeggyel rendelkező látogató milyen eseményeken vehet részt, illetve milyen fogyasztási cikkeket vehet igénybe. (A jogosultságok ellenőrzésére a TicketNinja saját mobilalkalmazást biztosít.)

  • Rendezvény:

A Szervező által létrehozott esemény, amelyen a Látogató a Szintézis-Net Kft. által jelen Általános Szerződési Feltételek alapján nyújtott szolgáltatás vehet részt. A rendezvény tartalmáért és annak bármilyen okból történő elmaradásáért a Szintézis-Net Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

  • Szintézis-Net Kft. (Jogosult):

Székhely: 9024 Győr, Vasvári Pál út 1/C., cégjegyzékszám: 08-09-011535, adószám: 13116057-2-08, képviselő: Farkas Paul Andor ügyvezető

  • Szervező (Felhasználó):

Licencvevő: azon Szervezőnek minősülő szervezet, amely letölti és online felületen használja a Szoftver alkalmazásokat, kiegészítőket és eszközöket ide értve mobil alkalmazás és kártyaszerkesztés . A Felhasználó alatt kell érteni a valamennyi jogutódját is.

  • Látogató:

Látogató: az a szerzői jogi törvény szerint felhasználónak minősülő magánszemély, aki online felületen használja a Szintézis-Net Kft. szolgáltatásait, ide értve a Szoftver alkalmazásokat, kiegészítőket és eszközöket.

  • Előadó:

A Szervező által létrehozott rendezvényen vagy eseményen előadást tartó szervezet vagy magánszemély.

  • Licencedíj:

Egyedi Megbízási Szerződés: akkor kerül megkötésre, ha a licencdíjban, vagy bármely más ászf-es rendelkezésben a felek között eltérés lesz.

  • Felhasználás:

Jelen Szervezői Szerződés tárgya a Szoftver Felhasználása, amely a Szoftverhez való hozzáférés, valamint a Szoftver telepítése, letöltése, másolása vagy a Szoftver funkcióinak felhasználásából fakadó bárminemű előnyszerzés értendő a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint. A felhasználási jogok alapulhatnak mind elektronikus (Szoftver letöltés), mind nyomtatott dokumentumokon.

2. A szerződés tárgya

A szoftver felhasználásának célja:

Jegyértékesítés

Látogatói adatok begyűjtése (számlázásai adatok, e-mail címek, telefonszám, név) a jelen megállapodás részét képező Adatvédelmi Szabályzat, valamint a Szervező saját általános szerződési feltételei, valamint adatvédelmi szabályzata alapján.

Üzenetküldési lehetőség a szervezők részéről e-mailen, vagy SMS-ben a rendszeren keresztül

A szervezők által a látogatóktól egyedileg megadott információkról statisztikák készítése

A szervező cégek számára szponzor adatok tárolása a rendszerben (név, logó, web)

A szponzorok a rendszeren keresztül elérhetőség (felület) biztosítása azon látogatók vonatkozásában, akik egy adott előadásra regisztráltak a jegyükkel

A látogatók személyes adatai exportálásának biztosítása

Előadók személyes adatainak bekérése (név, beosztás, social linkek, munkahely, leírás)

3. Felhasználási engedély és korlátok

A Felhasználó Szervező a licenszdíj külön megállapodás alapján történő megfizetésével korlátozott, más szervező számára át nem engedhető felhasználási jogosultságot szerez a Szoftver felhasználására.

A Szoftver átvettnek minősül, amikor a Felhasználó hozzájut a Szoftverhez, amelyhez a https://ticketninja.io elérhetőségen férhet hozzá a regisztrációt követően, felhasználó név és jelszó megadásával.

A jelen Általános Szerződési Feltételek keretében a Szoftverrel átadott szoftverkomponensek, csak a Szerződéssel összhangban, kizárólag a Szoftver részeként használhatóak fel. Felhasználó tudomásul veszi, hogy bármiféle, ettől eltérő felhasználás szerződésszegésnek minősül.

A jelen Általános Szerződési Feltételek kikötéseivel összhangban, a Szintézis-Net Kft. ezúton engedélyezi a Felhasználó számára a Szoftver telepítését és felhasználását. A Szoftver felhasználása nem kizárólagos, és nem átruházható.

A Szoftverbe beletartozik annak a Szintézis-Net Kft. általi bárminemű frissítése, javítása, módosítása, átdolgozása, vagy kiegészítése, amelyet saját honlapján tesz elérhetővé a végfelhasználók számára, azonban nem köteles semmilyen frissítést, javítást, módosítást, átdolgozást, vagy kiegészítést biztosítani a Szoftverhez.

A Szoftver bárminemű, Felhasználó általi felhasználása vagy fejlesztése, amely eredményeképp egy vagy több másik Szoftver termék jön létre, nem érinti a Szintézis-Net Kft. szerzői jogait és szellemi tulajdonjogait a Szoftvernek a jelen Általános Szerződési Feltételekben érintett alkalmazásai vonatkozásában.

A Felhasználó nem jogosult a Szintézis-Net Kft. értesítése nélkül, illetve a Szoftver Licensz díj megfizetése nélkül a Szoftvert újrakonfigurálni vagy módosítani abból a célból, hogy annak meglévő elemeit vagy funkcióit aktiválja.

A Felhasználó (i) a Szintézis-Net Kft. jogait indokolatlanul sértő vagy a Szoftver rendeltetésszerű működését akadályozó módon nem fejtheti vissza, dekompilálhatja, fordíthatja le vagy bonthatja elemeire a Szoftvert részlegesen vagy teljesen; (ii) a Szintézis-Net Kft. jogait indokolatlanul sértő vagy a Szoftver rendeltetésszerű működését akadályozó módon nem módosíthatja, vagy hozhat létre, illetve használhat fel részlegesen vagy teljesen a Szoftver alapján készült derivatív (a Szoftveren, mint előképen alapuló) munkákat; (iii) nem hozhatja forgalomba a Szoftver másolati példányait; (iv) nem távolíthatja el a Szoftverről az azon/abban található tulajdonosi, gyártói tájékoztatókat és címkéket; valamint (v) nem értékesítheti tovább, adhatja lízingbe vagy bérbe, ruházhatja át, adhatja allicenciába, vagy adhat át más módon a Szoftverre vonatkozó jogokat; (vi) nem használhatja fel a Szoftvert ügyfelénél/vásárlójánál vagy partnerénél; (vii) nem telepítheti át a Szoftvert másik készülékre a Szintézis-Net Kft. előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül; (viii) nem használhatja fel a Szoftvert törvénytelen módon, törvénytelen célokra vagy a jelen Általános Szerződési Feltételekkel bármilyen módon ellentétesen; (ix) nem teheti közzé teljesítmény teszt eredményét a Szintézis-Net Kft. előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül, illetve anélkül, hogy a Szintézis-Net Kft. a Felhasználó módszertanát meg ne vizsgálta volna. A jelen szakasz bárminemű megsértése a Felhasználó a Szoftverre kapott felhasználási jogának azonnali megszüntetését és a Felhasználóval szemben indítandó kártérítési és/vagy egyéb jogi lépéseket von maga után.

4. Felhasználási jelentések, jogsértések és jogorvoslatok

A Szintézis-Net Kft. fenntartja a jogot, hogy a felhasználás főbb paramétereiről adatokat gyűjtsön, beleértve a szerver IP címeket, domain neveket, és más egyéb információkat, amelyek révén biztosítani kívánja, hogy a Szintézis-Net Kft. termékeit a jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően felhasználják.

A Felhasználó köteles teljes és pontos információkat eltárolni, amelyek lehetővé teszik a Szintézis-Net Kft. számára, hogy megvizsgálja és ellenőrizze a Felhasználó fiókjait a Felhasználó Szoftverfelhasználására és más, a jelen Általános Szerződési Feltételek által létrejövő kötelezettségére nézve. A Felhasználó feljogosítja a Szintézis-Net Kft.-t, vagy diszkrecionális döntése alapján egy, a Szintézis-Net Kft. költségén alkalmazott auditort, hogy megvizsgálja a fent említett információkat egy, a normál munkaidő alatti ésszerű időpontban.

Bármely nem engedélyezett felhasználás a jelen Általános Szerződési Feltételek megszegésének minősül. A Szintézis-Net Kft. fenntartja a jogot, hogy jogsértő magatartásról való tudomásszerzést követően azonnali jogorvoslatért folyamodjon, úgy, hogy az engedélynélküli felhasználás időpontjában aktuális listaáron a licensz árát ráterhelje a vásárló által korábbi fizetéskor használt hitelkártyára, vagy bármely más módon.

Felhasználó vállalja, hogy nem blokkolja, elektronikusan vagy más módon a jelen Általános Szerződési Feltételek által megkövetelt adatátvitelt. Az adatok bárminemű blokkolása, amely akadályozná a jelen Általános Szerződési Feltételek által megkövetelt adatátvitelt a jelen Általános Szerződési Feltételek megszegésének minősül, és a jelen Általános Szerződési Feltételek azonnali megszűnését vonja maga után.

5. Szellemi tulajdonjogok

A Szoftver a szerzői jogi törvény által védett szerzői műnek minősül, amelynek személyhez fűződő és vagyoni jogi jogosultja a Szintézis-Net Kft. A Szoftver a Szintézis-Net Kft. kizárólagos tulajdona, ide értve a Felhasználó számára licenciába adott (és nem átruházott) másolatot is.

A Szintézis-Net Kft. szavatolja az átadott szoftver jogtisztaságát: azon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a felhasználó jogainak gyakorlását akadályozná vagy korlátozná, az e kötelezettség megszegéséből eredő követelésekkel szemben a felhasználót köteles kártalanítani.

A Szintézis-Net Kft. és beszállítói kifejezetten nem szavatolnak azért, hogy a szoftver a felhasználó elvárásainak megfelel, vagy hogy a szoftver működése fennakadásoktól, illetve hibáktól mentes.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben a Szintézis-Net Kft. engedélyt ad a Szoftver felhasználására, amely alapján a szellemi alkotással kapcsolatos vagyoni jogokat nem ad a Felhasználó részére.

6. Jogcím

A felek rögzítik, hogy a Felhasználóra semmilyen, a Szoftverrel kapcsolatos szellemi tulajdonjog nem száll át. A Szintézis-Net Kft. a Szoftverre vonatkozó valamennyi szerzői és vagyoni jog jogosultja. A Szoftvert a magyarországi szerzői jogi jogszabályok illetve a vonatkozó nemzetközi megállapodások védik.

7. Ügyfélszolgálati lehetőségek ismertetése, javítás, frissítések

Az e pont alá tartozó kiegészítő szolgáltatások a https://ticketninja.io oldalon érhetők el.

8. Időtartam, megszűnés, megszüntetés

Felhasználás időtartama

A felhasználás időtartama a regisztrációval kezdődik és annak megszűnéséig tart, az ettől eltérő időtartamot a Szintézis-Net Kft. és a Felhasználó közötti egyedi megbízási szerződés állapítja meg.

Szerződés felmondása, indokai, jogkövetkezmények: jelen Általános Szerződési Feltételek akkor lép hatályba, amikor a Felhasználó a https://ticketninja.io honlapon regisztrál. Az egyedi megbízási szerződés ettől eltérő időpontot is megállapíthat. Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek 3. pontja tartalmaz korlátozó rendelkezéseket a felhasználásra vonatkozóan, annak megsértése esetén a 3. pontban meghatározottaknak megfelelően megszűnhet a szerződés.

A jelen Általános Szerződési Feltételek automatikusan megszűnik, ha a Felhasználó nem tartja be a jelen Általános Szerződési Feltételek előírásait, vagy nem fizeti meg az egyedi megbízási szerződésben meghatározott esedékes díjat. Ilyen esetekben a Szerződés a Szintézis-Net Kft. külön felszólítása vagy tájékoztatása nélkül is megszűntnek tekintendő. A Felhasználó bármikor felmondhatja a jelen Általános Szerződési Feltételeket a Szintézis-Net Kft.-nek írásban elküldött felmondási nyilatkozattal. A jelen Általános Szerződési Feltételek bármilyen megszűnése esetén a Felhasználó köteles a Szoftvert eltávolítani (uninstallálni), valamint annak minden példányát megsemmisíteni, és mindezen feltételek teljesítéséről a Szintézis-Net Kft.-t írásbeli nyilatkozatban értesíteni.

A jelen Általános Szerződési Feltételek megszüntetése vagy megszűnése nem mentesíti a Felhasználót a Felhasználónak a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott kötelességei teljesítése alól. A Felhasználó megszűnése – függetlenül annak okától – nem képezheti alapját semmilyen, a Szintézis-Net Kft.-vel szemben támasztandó anyagi vagy visszatérítési követelésnek.

A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése nem érinti a Feleknek a jelen Általános Szerződési Feltételek vagy az Egyedi Megbízási Szerződés megszűnése előtt teljesített tranzakciókkal kapcsolatos, illetve az az után esetlegesen még fennmaradó kötelezettségeit. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a már megfizetett egyszeri díj és/vagy jutalék nem jár vissza a Szervezőnek A Felek közötti jogviszony megszűnése vagy megszüntetése esetén továbbá a Felek a megszűnés időpontjától számított 15 napon belül elszámolják egymással a megszűnés, megszüntetés időpontjában még el nem számolt, illetve függőben lévő tranzakciókat.

Rendezvény bármilyen okból történő elmaradása esetén a Szintézis-Net Kft. nem felel a látogatók megvásárolt jegyeinek a visszatérítéséért, illetve a rendszer díját (alapdíj és/vagy jutalék ) sem köteles visszatéríteni.

9. Általános rendelkezések

A Szoftver időnként tartalmazhat a Szoftver licenciába nem adott példányainak használatát korlátozó technológiát. A Szoftver regisztrálásának elmaradása esetén a Szoftver működésképtelenné válhat.

Elválaszthatóság: jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezésének érvénytelensége esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek fennmaradó része változatlanul érvényes marad.

Joglemondás: Bármelyik félnek azon magatartása, amellyel nem szerez érvényt bármely jogának, amelyre a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint jogosult, nem jelenti azt, hogy további vagy jövőbeni jogainak érvényesítéséről is lemondana, kivéve, ha a joglemondás írásban történik.

Szerződésszegés esetén semelyik fél beleegyezése, lemondása vagy elállása, sem közvetlen vagy közvetett módon, nem vonja maga után bármely más, későbbi, bármely fél által elkövetett szerződésszegés esetén való beleegyezést, lemondást vagy elállást, illetve ezekre vonatkozó kötelezettséget.

Irányadó jog: valamennyi, a jelen Általános Szerződési Feltételekből származó, vagy az azzal kapcsolatos vita rendezésére Magyarország joga az irányadó. A Felek vita esetére kikötik a Szintézis-Net Kft. székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.

A szerződés kizárólagossága/módosítások: A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek képezi a Felhasználó és a Szintézis-Net Kft. között létrejött teljes megállapodást, és hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek aláírásával hatályát veszti minden korábbi szerződés – mind írásbeli, mind szóbeli -, valamint minden a Szintézis-Net Kft. és a Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek tárgyában megtörtént kommunikáció. A jelen Általános Szerződési Feltételek kizárólag mindkét fél meghatalmazott képviselőjének írásbeli engedélyével javítható, módosítható, vagy egészíthető ki.

A Szintézis-Net Kft. jogosult a jelen ÁSZF-et saját döntése szerint bármikor egyoldalúan módosítani, illetve kiegészíteni az alábbi rendelkezések szerint

  1. b) a jogszabályok, hatósági előírások megváltozása
  2. c) a Szintézis-Net Kft. üzletpolitikája megváltozása
  3. d) az Egyedi Szerződésben és a jelen ÁSZF-ben foglalt szolgáltatással kapcsolatos kockázatok megváltozása,
  4. e) az online fizetési szolgáltatást nyújtó szolgáltatók által alkalmazott szabályok változtatása
  5. g) az Egyedi Megbízási Szerződésből eredő jogviszonyt érintő egyéb változások
  6. h) technológia lényeges változása
  7. i) A Szintézis-Net Kft. fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa a jelen Általános Szerződési Feltételeket, amennyiben a Szoftver új verzióval frissül. Új verzió kibocsátása esetén a Szintézis-Net Kft-nek jogában áll új licensz feltételeket kikötni.

A Szintézis-Net Kft. jogosult a forgalmat folyamatosan ellenőrizni és a jogszerűtlen, vagy az Egyedi Szerződésbe, illetve a jelen ÁSZF-be ütköző tranzakciók vagy felhasználói magatartás esetén a Szintézis-Net Kft. szolgáltatást azonnal felfüggeszteni. Amennyiben a Szintézis-Net Kft.-nek jogszerűtlen, vagy az Egyedi Szerződés, illetve a jelen ÁSZF-be ütköző magatartás következtében pénzügyi kára keletkezik és ezt a Szervező felé igazolja, – ideértve bárminemű hatósági vagy egyéb bírságot vagy pénzbüntetést is – azt a Szervező köteles a Szintézis-Net Kft.-nek megtéríteni.

Jogfenntartás: A Szintézis-Net Kft. fenntart magának minden, a Jelen Általános Szerződési Feltételekben kifejezetten át nem ruházott jogot.


Adatkezelési Szabályzat - Szervezők részére